Svenskarna och internet 2015

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Om årets rapport

”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.

Rap­porten är baserad på IIS egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2015.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år, ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12-15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

Författare

”Svenskarna och internet 2015” är skriven av Olle Findahl och Pamela Davidsson.

Tidigare rapporter

Du kan också hitta alla tidigare års ”Svenskarna och internet” på IIS portal internetstatistik.se. Här samlar vi också rapporter om internet och dess användning från flera andra organisationer.

Pdf

Läs Svenskarna och internet 2015 som pdf.

Pappersversion

Du kan beställa rapporten i tryckt format till självkostnadspris. Rapporten kostar 175 kr + porto och du kan köpa den här.

Presentation

I samband med lanseringen anordnades ett frukostseminarium på Rigoletto. Först presenterade IIS statistikchef och sifferguru Pamela Davidsson intressant statistik från årets rapport. Sedan intog journalisten och digitala superexperten Emanuel Karlsten scenen och delade med sig av fyra olika spaningar. Se presentationen i sin helhet.

Infografik

IIS-SOI15-samling-151110

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Förord