Svenskarna och internet 2015

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Litteratur

Berne, S. (2014). Cyberbulling in childhood and adolescence. Assessment, coping and the role of appearance. University of Gothenburg, Dept of Psychology.

Davidsson, P. (2015). Bredbandskollen – Mobil surfhastighet 2015. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Davidsson, P. (2014). Bredbandskollen – Surfhastighet i Sverige 2008-2013. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2015). Pensionärerna och internet 2014. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2014). Svenskarna och internet 2014. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2013). En miljon svenskar vill inte använda internet. En rapport om digital delaktighet. Stockholm: Digidel, .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet 2013. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O., Dunkels E. & von Feilitzen, C. (2013). Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. . The International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Nordicom, Göteborgs universitet.

Findahl, O. (2012). Svenskarna och internet 2012. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2011). Svenskarna och internet 2011. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2009). Svenskarna och internet 2009. Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2008). Vad säger internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik. .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Findahl, O. (2006). Trends in downloading and filesharing of music. Ingår i Musiclessons: Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks – lessons from the music industry. Stockholm: KTH.

Findahl, O. (2003). Svenskarna och internet 2003. Gävle: World Internet Institute.

Friends nätrapport 2015. http://friends.se/

HUI (2015). E-barometern. Q1 2015. HUI Research (Handelns utredningsinstitut).

IFPI (2015). Musikförsäljningsstatistik 2015. Första halvåret 2015.

Mediebarometer 2014. Medienotiser, nr 1 2015. Göteborg: Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet.

Pew (2014). Zickhur, K. & Rainie, L. E-Reading Rises as Device Ownership Jumps. Pew Research Internet Project.

Skatteverket (2015). Rekordmånga deklarerade elektroniskt. Pressmeddelande 2015-05-05.

SVT (2015). Sveriges Televisions public service-redovisning 2014. Sveriges Television AB, 2015.

von Feilitzen, C., Findahl, O., & Dunkels E. (2011). Hur farligt är Internet? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Nordicom, Göteborgs universitet.

Young, K. (1996). Internet addiction. The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, Vol 1., No 3, pp 237-244.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Tidigare års rapporter